SVK:n jäsenseuroille 27.4.2023

 

Suomen Vapaa-ajankalastajien kevätkokous päätti jäsenmaksuista


Suomen Vapaa-ajankalastajien (SVK) kevätkokous pidettiin Tampereella 21.4.2023. Sääntömääräisten asioiden käsittelyn lisäksi kokous teki alustavan päätöksen vuoden 2024 jäsenmaksujen SVK:n osuuksista. Jäsenmaksuista päätetään lopullisesti SVK:n syyskokouksessa marraskuussa.

 

Lue päätöksestä lisää oheisesta liitteestä.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaana Vetikko

tiedottaja

päätoimittaja, Vapaa-ajan Kalastaja

 

*****

SVK:n jäsenseuroille 27.4.2023


Suomen Vapaa-ajankalastajien kevätkokous päätti jäsenmaksuista


Suomen Vapaa-ajankalastajien (SVK) kevätkokous pidettiin Tampereella 21.4.2023.
Sääntömääräisten asioiden käsittelyn lisäksi kokous teki alustavan päätöksen vuoden 2024
jäsenmaksujen SVK:n osuuksista. Jäsenmaksuista päätetään lopullisesti SVK:n syyskokouksessa
marraskuussa.


Alustavaan jäsenmaksupäätökseen vaikuttavat tärkeimmät syyt ovat:
• Merkittävästi kohonnut yleinen kustannustaso.
o Jäsenlehden kustannusten nousu.


• SVK:n laajentuneet jäsenpalvelut ja toiminta.
o Laajentunut koulutustarjonta.
o Kalastusohjaajien verkosto.
o Jäsenrekisteripalvelujen kehitys seuroille.
o SVK:n tukitoimet matalan kynnyksen toimintaan seuroissa.


• Jäsenmaksuja on korotettu viimeksi vuodelle 2016.
o Sitä ennen jäsenmaksuja on korotettu noin joka toinen vuosi.

 

SVK:n kevätkokouksen alustavan päätöksen mukaan vuoden 2024 jäsenmaksujen SVK:n
osuudet ovat seuraavat (suluissa tämän vuoden 2023 maksu):


• nuorisojäsen 5 € (4 € tällä hetkellä)
• perhejäsen 10 € (7,5 €)
• aikuisjäsen 19 € (15 €)
• henkilöjäsen 45 € (40 €)
• yhteisöjäsen 500 € (500 €)


Piirit ja seurat päättävät jäsenmaksujen omista osuuksistaan itsenäisesti.


Pyydämme jäsenseuroja ottamaan huomioon SVK:n kevätkokouksen alustavan
jäsenmaksupäätöksen omassa päätöksenteossaan.

 

Olli Saari
Toiminnanjohtaja
Suomen Vapaa-ajankalastajat