Back to Top

SVK 20 v yhteistyökirje kumppaneille

Kirje yhteistyökumppaneille 1

 

29.10.2019

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry | Vanha talvitie 2–6 A 11, 00580 Helsinki
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. | www.vapaa-ajankalastaja.fi


Lähde luomaan kanssamme vapaa-ajankalastuksen juhlaa 2020!


Vapaa-ajankalastus on Suomessa hyvin suosittu vapaa-ajan aktiviteetti. Sitä harrastaa jossakin muodossa lähes 1,5 miljoonaa suomalaista. Kalastuksesta haetaan nykyään yhä enenevässä määrin elämyksiä ja hyvinvointia. Vapaa-ajankalastus on näin merkittävässä osassa aktivoimassa
ihmisiä liikkumaan luonnossa ja edistämään jaksamista niin lapsilla, työikäisillä kuin senioreillakin. Vapaa-ajankalastuksella on tärkeä merkitys myös terveellisen ravinnon lähteenä. Yli puolet kaikesta elintarvikkeeksi käytetystä kotimaisesta kalastetusta kalasta on vapaa-ajankalastuksen
saalista.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 506 seurassa toimii yhteensä noin 38 000 kalastuksen harrastajaa ympäri Suomea. Tämän lisäksi opastamme vuosittain myös mm. 30-40 000 lasta ja nuorta kalastusharrastuksen saloihin. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö viettää 20-
vuotisjuhlaansa vuonna 2020. Juhlavuoden 2020 aikana haluamme tuoda kalastusharrastuksen entistä näkyvämmäksi, edetä kohti tulevaisuutta ja kannustaa erityisesti perheitä yhteisen tekemisen ja vastuullisen vapaa-ajankalastuksen äärelle. Tuomme kalastusharrastusta esille koko järjestön 13 piirin voimin mm. kolmessa valtakunnallisessa kalastusteemapäivässä (Madepilkintä-tapahtumat 8.2., Suomi pilkkii - tapahtumat 14.3., Suomi Onkii -tapahtumat 23.5.), Suomi Virvelöi -tiedotuskampanjassa sekä useilla pienemmillä tempauksilla juhlavuoden aikana. Toivomme, että Suomi-neito kalastaisi 2020 mahdollisimman monissa niemen kolkissa, rannoilla, kaupunkien keskustoissa ja lahden pohjukoissa ja tämä kannustaisi jatkamaan harrastusta vastaisuudessakin.


Nyt haemme juhlavuoteemme tukijoita ja yhteistyökumppaneita. Voit valita esimerkiksi
seuraavista yhteistyön tekemisen tavoista:


1. OSALLISTU JA NÄY VÄLINE- TAI TARVIKELAHJOITUKSIN
Juhlavuotemme aikana toteutamme vapaa-ajankalastajapiirien ja kalastusseurojen kanssa kaikille avoimia kalastustapahtumia ympäri Suomen. Tapahtumakävijöille annettavaksi toivomme ajantasaista kalastusaiheista iskemätöntä välineistöä tai tarvikkeistoa, niin aikuisille kuin lapsille. Nostamme tapahtumiin väline- tai tarvikelahjoituksia tehneitä esille niin tapahtumissa paikan päällä kuin tapahtumien ennakkomarkkinoinnissa. Toivomme keskitettyjä lahjoituksia keskusjärjestön kautta, me hoidamme jakelun piireille.


2. KUMPPANUUS TAI YHTEISÖJÄSENYYS
Liittyykö vapaa-ajan kalastus toimintaanne? Hienoa jos kyllä! Jos ei, voisiko 1,5 miljoonassa vapaa-ajankalastajassa tai 38 000 jäsenessämme olla teillekin potentiaalista kohderyhmää? Voisimmeko löytää yhteisen tekemisen paikkaa laajemminkin?
Löydämmekö yhtälön, jossa yhdistämällä voimamme luomme 1+1 = 3 ja lyömättömän win-win -tilanteen? Ole yhteydessä ja pohditaan tätä yhdessä. Voitte myös suoraan liittyä yhteisöjäseneksemme ja näin tukea SVK:n toimintaa. Liittyä voitte nettisivujemme kautta
https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/liittymislomake/


3. TULE MUKAAN HENKILÖKOHTAISELLA TARINALLA
Onko kalastus sinulle tai tuntemallesi henkilölle sydämen asia? Onko se antanut hetkiä, joilla on ollut merkitystä hyvinvoinnillesi ja jaksamisellesi työssä tai arjessa? Juhlavuoden markkinointiviestintämme toimenpiteisiin haemme kasvoja, jotka haluavat osallistua kertomalla oman henkilökohtaisen tarinansa toimitettuun juhlavuoden artikkelisarjaan. Tarjolla siis molemminpuolista näkyvyyttä arvostetuissa medioissa. Neuvottelemme juhlavuoden yhteistyösopimuksia jo loppuvuoden 2019 aikana. Ota yhteyttä ja käynnistetään yhteistyö. Toivomme, että saamme teidät mukaan rakentamaan kanssamme vapaa-ajankalastuksen juhlaa vuodelle 2020.

Yhteistyöterveisin,
Markku Marttinen                                         Olli Saari
toiminnanjohtaja                                           järjestöpäällikkö
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Johanna Antila
juhlakoordinaattori – SVK 20 vuotta
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
p. 050 573 9332

SVK 20-JUHLAVUODEN MADEPILKIN PÄÄTAPAHTUMA 8.2.2020

Hämeen vapaa-ajankalastajat ry:n
Jäsenyhdistykset / jäsenet, aktiivitoimijat, talkootyöhenkiset, mateen kalastajat, kilpailijat

 

SVK 20-JUHLAVUODEN MADEPILKIN PÄÄTAPAHTUMA 8.2.2020


Hämeen piiri on saanut järjestettäväkseen SVK:n 20-v juhlavuoden valtakunnallisen madepilkin päätapahtuman. Tapahtuma järjestetään Vanajaveden rannalla, Hattulan Petäyksessä (Petäys Resort), lauantaina 8.2.2020 klo 16:30-22:00.


Tapahtuma on ilmainen, kaikille suunnattu madepilkkitapahtuma, jossa opetetaan ja toteutetaan vastuullista kalastusta ja luonnon kunnioittamista. Tapahtuman tarkoituksena on tutustuttaa talviseen madekalastukseen ja -pilkintään sekä opastaa kalojen tunnistuksessa, kalastuksessa, välineissä sekä saaliskalan käsittelyssä, josta on erillisnäytökset.
Tapahtumassa tuodaan esille SVK:n toimintastrategian mukaisia arvoja: elämyksellisyys, luontosuhde, vastuullisuus ja kaverit. Lisäksi tapahtuma toteuttaa Maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2019 julkaistua vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategiaa, erityisesti sen osa-alueita hyvinvointia ja kalastusmahdollisuuksia ja osuva viestintä ja neuvonta Tapahtuma tuo valtakunnallista ja alueellista medianäkyvyyttä SVK:n strategialle sekä Hämeen piirin ja paikallisyhdistysten toiminnalle. Paikallisena tavoitteena on parantaa paikallisyhdistysten ja sidosryhmien (mm. nuorisotoiminta) välistä yhteistyötä uusien / nuorten kalastajien värväämiseksi kalastusurheilun piiriin.

 

TAPAHTUMASTA
Tapahtumaan on haettu erillistä ELY-tukea ja SVK tukee tapahtumaa omalta osaltaan media- ja talkoovoimin. Tavoitteena on, että yhteistyökumppanituki yhdessä paikallistason talkoolaistoiminnan kanssa, mahdollistaa tapahtuman toteuttamisen ilman seurojen rahallista panostusta. Kaikki piirin jäsenseurat ovat yhdessä tervetulleita järjestämään tapahtumaa!
Yhteistyökumppaneita kaivataan lisää!

 Talkoolaisia tarvitaan. Ilmoittaudu!
Alueellisella ja paikallisella tasolla koulut, oppilaitokset, nuoriso-, liikunta- ja muut toiminnalliset yhdistykset sekä esim. eläkeläis- ja vammaisyhdistykset ja harrasteseurat ovat tiedottamisen keskiössä yhtä lailla, kun niihin kuulumattomatkin, yleisen mediatiedottamisen kautta.
 Tiedottakaa tapahtumasta vapaasti ja ennakkoluulottomasti omilla kanavillanne!
Hämeenlinnasta Hattulan keskustan kautta tapahtumaan kulkee ilmainen, ns. ”Made-bussi”, reittiä (madepolkua) Hämeenlinna rautatieasema – linja-autoasema – Hattulan keskusta – Petäys ja paluu toisin päin. Linja-autokuljetuksen aikataulut julkaistaan hemmin ja siihen ovat etusijalla ennakkoon ilmoittautuneet.
 Muista ilmoittaa kyytitarpeesi!
Tapahtumassa tullaan tarjoamaan SVK:n juhlavuoden mademorreja, jonka saa vaihtaa ilmaiseksi vanhan ja lainvastaisen madeharan tilalle.
 Harat mukaan ja vaihto morreihin!
Tapahtumassa ovat mukana ainakin seuraavat yhteistyökumppanit: Petäys Resort, Easy Fishing Store, Weke-katiskat, HämeBus. Yhteistyökumppaneiden haku on kesken ja niitä toivotaan lisää. Petäys Resort julkaisee myöhemmin majoitustarjouksen tapahtumaan liittyen
 Tiedottakaa paikallisia yhteistyökumppaneitanne ja pyytäkää yhteydenottoa allekirjoittaneeseen tai SVK / Johanna Antila!
Tapahtuman yhteydessä järjestetään myös (26. kerran) Made HUKassa - madepilkkikilpailu klo 17:30-21:30, josta erillinen tiedote.
 Kilpapilkkijät tervetulleita näyttämään mallia!
Tervetuloa talkoolaiseksi / osallistumaan erilaiseen talviseen luontoelämykseen.
Järjestämme yhdessä tapahtuman, joka antaa lapsille, nuorille, perheille ja kaikille kiinnostuneille huikean elämyksen sekä kannustaa laajentamaan luontosuhdetta myös talven aikana - pimeällä, pakkasessa pilkkimällä.


Pyydän tutustumaan myös liitteenä olevaan SVK:n kirjeeseen yhteistyökumppaneille.


Vastaan mielelläni esille tuleviin kysymyksiin.


Lisätiedotteita tulossa!


Yhteistyöterveisin Ilkka Keinänen
Tapahtuman paikallinen yhteyshenkilö
044 – 910 0910, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Lisätietoa https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/jarjesto/
https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/ymparistoohjelma/
https://petays.fi/