Vapaa-ajankalastajapiireille ja kalastusseuroille                                                      12.10.2020

Ohjeistusta sääntömääräisten kokouksien järjestämiseen koronapandemian aikana

Lokakuun 3. päivä astui voimaan eduskunnan säätämä tilapäinen laki (677/2020) väliaikaisesta poikkeamisesta mm. yhdistyslaista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi. Lain tarkoituksena on jatkaa epidemian johdosta keväällä 2020 säädetyn määräaikaisen lain eräiden säännösten voimassaoloa kesäkuun 2021 loppuun mennessä järjestetyssä laissa tarkoitetussa kokouksessa. Lakiin ei sisälly mahdollisuutta poiketa kokousten pitämisen määräajoista.

Tilapäisen lain 4. pykälä koskee yhdistyslakia, jonka mukaan:

Yhdistyslain 25 §:n 1 momentista ja säännöistä poiketen hallituksen päätöksellä voidaan sallia, että asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä yhdistyksen kokouksessa. Mainitun lain 21 §:stä poiketen hallitus voi sallia, että myös valtuutettu saa valtuuttaa toisen valtuutetun käyttämään oikeuttaan valtuutettujen kokouksessa. Yhdistyksen tai valtuutettujen kokouksessa järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien jäsenten tai valtuutettujen yhteenlaskettu äänimäärä on enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten tai valtuutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä, jollei säännöissä sallita suurempaa ääniosuutta.

Yhdistyslain 17 §:n 2 momentin ensimmäisestä virkkeestä ja 21 §:stä poiketen yhdistyksen hallitus voi sallia 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun osallistumisen kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten mainitun lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä.

Hallitus voi päättää, että kesäkuun 2021 loppuun mennessä järjestettävään yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.

Tiivistettynä:

 • Yhdistyksien vuosikokoukset tulee järjestää sääntöjen mukaisessa aikataulussa.
 • Hallituksen päätöksellä on mahdollista helpottaa vuosikokouksiin osallistumista säännöistä poikkeavin tavoin, kuten
  • sallimalla etäosallistuminen
  • sallimalla asiamiehen edustaa yhtä tai useampaa kokousedustajaa. Yhden valtuutetun edustamien jäsenten määrä ei saa kuitenkaan ylittää kymmenesosaa yhteenlasketusta äänimäärästä.
 • Hallitus voi (kokousjärjestelyiden takia) edellyttää etukäteisilmoittautumista kokoukseen, jolloin se tulee ottaa huomioon myös kokouskutsuajassa, joka lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.
 • Huom. Yhdistyksen kokousta ei voida korvata etäosallistumisella, vaan se on vaihtoehtoinen osallistumismuoto perinteiseen kokoukseen.
 • Laki on voimassa 30.6.2021 saakka.
 • Lain yleiset ja pykäläkohtaiset perustelut löytyvät hallituksen esityksestä HE 117/2020 vp.

Yhdistyksien toimintakyvyn turvaamiseksi SVK suosittaa, että

 • piirien ja seurojen hallitukset hyödyntävät mahdollisuutta poiketa yhdistyksien kokouskäytänteitä koskevista pykälistä ja
 • ainakin sallivat sääntömääräisiin kokouksiin osallistumisen etäyhteyksin.
 • Kokouskutsussa kannattaa edellyttää etukäteisilmoittautumista, jotta etäyhteyksien järjestämiselle ja harjoittelulle (tarvetta kannattaa kysyä osallistujilta) jää aikaa.
 • Mikäli yhdistyksen sääntömääräinen kokous on jäänyt pitämättä, on yhdistyslain 20 §:n mukaan jokaisella yhdistyksen jäsenellä oikeus vaatia kokouksen pitämistä. Mahdollisuuksien mukaan pitämättä jäänyt kokous kannattaa pitää saman vuoden seuraavan kokouksen yhteydessä.
 • Vinkkejä yhdistyksien onnistuneen etäkokouksen järjestämiseen löytyy mm. osoitteesta:
  www.ok-sivis.fi/kokouskaytannot/kokoukset/etakokous.html

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Olli Saari, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 050 339 4660

 

-----------------------------------------------------------------------------

Jaana Vetikko

tiedottaja
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
Vanha talvitie 2-6 A 11, 00580 Helsinki

puh. +358 50 525 7806

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

www.vapaa-ajankalastaja.fi
www.vapaa-ajankalastajalehti.fi

www.fisuun.fi

www.ottiopas.fi