Tulorekisteri yhdistyksille
Verkkoseminaari 27.3.2019
Katsokaa tarkemmin tästä youtubesta tai tutustukaa aiheeseen
verkkohallinnon ohjeissa.

Ilmoitettavat tiedot
•Palkka-ja ansiotulot ilmoitetaan tulorekisteriin 1.1.2019 alkaen.
•Työnantaja tai muu suorituksen maksaja, kuten yhdistys tai kotitalous,
ilmoittaa tiedot jokaisen maksutapahtuman jälkeen.
•Ilmoitettavilla tiedoilla ei ole euromääräistä alarajaa.
•Ei ikärajaa –myös alaikäiselle maksettu palkka ilmoitetaan.
•Ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut,
palkkiot, työkorvaukset, muut ansiotulot sekä verovapaat ja veronalaiset
kustannusten korvaukset.–Tulorekisteriin ei ilmoiteta työnantajan tositteen
perusteella maksamia matka-ja majoittumiskorvauksia, esimerkiksi
junalippuja.
•Muita ilmoitettavia tietoja: yksilöinti-ja tunnistetiedot, palkasta
vähennettävät erät, vakuuttamistiedot, palvelussuhteen tiedot,
poissaolotiedot.
Ilmoittamisen määräajat
•Tulorekisteri ei säätele sitä, milloin palkat pitää maksaa.
Kun on maksettu palkkaa, tiedot pitää ilmoittaa tulorekisteriin.
•Rahana maksetut suoritukset ilmoitetaan viimeistään viidentenä
kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen.
•Jos määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, tiedot voi
ilmoittaa seuraavana arkipäivänä.–Paperi-ilmoituksen määräaika on
8 kalenteripäivää. Paperilla voi ilmoittaa vain erityisestä syystä.
•Pelkästään muuna kuin rahana annetut edut ja suoritukset
ilmoitetaan kuukausittain, viimeistään edun saamiskuukautta
seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä.

Ilmoittamisen määräajat –
esimerkkejä
•Henkilölle maksetaan päivärahaa 15.3.2019. Koska kyseessä
on rahana maksettu suoritus, ilmoituksen määräpäivä on
20.3.2019.
•Henkilö voittaa kilpailusta tuotepalkinnon 15.3.2019. Kilpailun
järjestäjä antaa ilmoituksen 5.4.2019 mennessä.
•Henkilö voittaa kilpailusta tuotepalkinnonja saa lisäksi
rahallisen palkinnonkorkean sijoittumisen johdosta. Suoritus
maksetaan 15.3.2019, joten ilmoituksen määräpäivä on
20.3.2019.
Tulorekisteriin ilmoitetaan tuotepalkinto ja rahana maksettu
palkinto.

Ilmoittamisen kanavat
•Sähköinen asiointipalvelu tulorekisteri.fi-sivulla. Kirjautuminen
henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella,
varmennekortilla tai Katso-tunnisteella.
–Latauspalvelu: lataa palkkahallinnon järjestelmän
muodostama tiedosto tulorekisteriin.
–Verkkolomake: ilmoita tiedot verkkolomakkeella.
•Tekninen rajapinta: ilmoitukset suoraan palkkahallinnon
järjestelmästä tai esimerkiksi ilmaisesta Palkka.fi-palvelusta.
•Paperilomake: ilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain
erityisestä syystä

Sähköinen asiointipalvelu ja
valtuudet
•Tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun käyttö vaatii
valtuudettai kaupparekisteriin tai YTJ:hin merkityn
toimielinroolin(yritykset).

•Lähtökohtaisesti valtuudet annetaan palvelussa Suomi.fi-
valtuudet.

•Kuitenkin eräät organisaatiomuodot valtuuttavat vielä Katso-
palvelussa: –yhdistykset, säätiöt, seurakunnat, oppilaitokset,

elinkeinoyhtymät, kuolinpesät, julkiset organisaatiot,
ulkomaiset yritykset.
•Vanhat valtuudet eivät toimi. Tulorekisteri on uusi palvelu, ja
käytössä ovat uudet valtuuskoodit:–palkkatietojen
ilmoittaminen ja palkkatietojen katselu.

Sähköinen asiointipalvelu ja
valtuudet
•Katso-pääkäyttäjyyden perustaminen edellyttää Y-tunnusta–
Ainoastaan Katso-pääkäyttäjä voi valtuuttaa muita sähköisen
asiointipalvelun käyttöön.
•Yhdistysrekisteri tulossa osaksi Suomi.fi-valtuuksien rekisteriä
syksyllä 2019.
•Valtuuttaminen siirtyy Katsosta Suomi.fi-valtuuksiin. Katso-palvelu
on tarkoitus ajaa alas vuoden 2019 loppuun mennessä.
•Tärkeää että yhdistyksen tiedot ovat ajan tasalla
yhdistysrekisterissä, sillä toimielinroolit tulevat rekisteristä.

Tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun käyttö
•Tutustu sähköiseen asiointipalveluun (video, pituus 4:25 min,
YouTube)
•Asiointipalvelu toimii lähes kaikilla internetselaimilla, mutta paras
toimintavarmuus palvelussa on Google Chrome -selaimella.
•Lähetetyt ilmoitukset näet tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa
sivulla Annetut ilmoitukset.
•Lähetetyt aineistot näet tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa
sivulla Lähetetyt aineistot.
•Latauspalveluun pääset aloitusvalikosta. Latauspalvelussa näet
ladatun aineiston käsittelypalautteen.
•Tulorekisterin eri toimintoihin saat lisäohjeita painamalla i-painiketta tai
avaamalla ohjeen i-ohje-painikkeesta sivun yläreunasta.

Yhdistysten ilmoittamiseen liittyviä
erityispiirteitä
•Verohallinnon ilmoittamisessa käytetty 100€ ilmoittamisraja on
poistunut.
•Kilpailupalkinnot ilmoitetaan tulorekisteriin silloin, kun niistä
saadulla palkinnolla on rahallinen arvo.–Arvoltaan
merkityksettömät palkintoesineet ja tavarapalkinnot kuten
esimerkiksi pokaalit, mitalit, lippikset, karkkipussit tai
kahvipaketit eivät kuitenkaan ole veronalaista tuloa. Jäävät
ilmoittamisen ulkopuolelle.
–Ilmoitetaan tulolajilla 316 Muu veronalainen ansiotulo
•Merkkipäivälahoja ei ilmoiteta tulorekisteriin, jos lahja täyttää
verovapauden edellytykset. Edellytyksiä käsitelty Verohallinnon
ohjeessa.
•Tulorekisteri ei muuta stipendien tai apurahojen ilmoittamisen
menettelyä

Yhdistysten ilmoittamiseen liittyviä
erityispiirteitä –matkakustannusten korvaukset
•Verovapaita matkakustannusten korvauksia voidaan maksaa
työmatkasta yleensä vain palkansaajalle.–Yleishyödyllisen
yhteisön hyväksi sen toimeksiannosta toimivalle
vapaaehtoiselle voidaan maksaa kalenterivuodessa
verovapaasti:
•päiväraha enintään 20 päivältä
•majoittumiskorvaus tositetta
vastaan•matkustamiskustannusten korvaus julkisen
kulkuneuvon mukaan rajoituksetta tositetta vastaan ja
kilometrikorvaukset enintään 3 000 euroa.

Yhdistysten ilmoittamiseen liittyviä
erityispiirteitä –matkakustannusten korvaukset
•Yleishyödyllisen yhteisön vapaaehtoiselle maksama päiväraha
ilmoitetaan tulolajilla 358 Yleishyödyllisen yhteisön maksama
päiväraha.–20 päivän ylittävä osuus ilmoitetaan tulolajilla 336
Työkorvausja se on veronalaista tuloa.
•Yleishyödyllisen yhteisön vapaaehtoiselle maksama
kilometrikorvaus ilmoitetaan tulolajilla 357 Yleishyödyllisen
yhteisön maksama kilometrikorvaus.–3 000 euron ylittävä
osuus ilmoitetaan tulolajilla 336 Työkorvausja se on
veronalaista tuloa.

Yhdistysten ilmoittamiseen liittyviä
erityispiirteitä –esimerkki matkakustannusten
korvauksista

•Yleishyödyllinen yhteisö maksoi ennalta sovitusti ohjaajalle
satujumpan järjestämisestä verovapaata kilometrikorvausta 300
euroa. Ohjaaja teki vapaaehtoistyötä, eikä hänelle maksettu muuta
palkkiota. Lisäksi ohjaaja edusti yhteisöä liittokokouksessa, jota
varten yhteisö maksoi ohjaajalle verovapaasti yhden
kokopäivärahan ja yhden osapäivärahan (yhteensä 45 euroa) sekä
lisäksi lentoliput ja hotelliyöpymisen. Ohjaaja toimitti usean
kuukauden matkalaskut kerralla yhteisölle ja ne maksettiin kerralla.
•Tulorekisteriin ilmoitetaan viiden kalenteripäivän kuluessa
maksupäivästä: –300 euroa tulolajilla 357 Yleishyödyllisen yhteisön
maksama kilometrikorvaus–45 euroa tulolajilla 358 Yleishyödyllisen
yhteisön maksama päiväraha
•Lentolippuja ja hotelliyöpymistä ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Yhdistysten ilmoittamiseen liittyviä
erityispiirteitä –tunnisteet
•Kaikilla yhdistyksillä ei ole Y-tunnusta. Tulorekisteri suosittelee
Y-tunnuksen hakemista.

•Jos yhdistykselle on muodostunut ilmoitusvelvollisuus eikä Y-
tunnusta ole, yhdistys ilmoittaa tunnisteen tyypiksi Muu tunnus

ja antaa yhdistysrekisteritunnuksen.
–Yhdistyksen on tällöin käytännössä annettava ilmoitus
tulorekisterin paperilomakkeella 6104, koska yhdistys ei voi
ilmoittaa sähköisesti ilman Y-tunnusta.

Seuraamusmaksut
•Tulorekisteriin ilmoitettavat tiedot on tärkeä ilmoittaa ajallaan.
•Ilmoittamisen laiminlyönnistä voidaan määrätä seuraamusmaksu.
•Vuosi 2019 on siirtymävuosi, jolloinmyöhästymismaksua ei yleensä
määrätä.–Ilmoituksia ei kuitenkaan saa jättää tekemättä.
–Jos ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti osoittaa ilmeistä
piittaamattomuutta, myös vuoden 2019 siirtymäajalla voidaan määrätä
myöhästymismaksuja.
–Tulorekisterin tiedon käyttäjät voivat määrätä muita seuraamuksia.
•Verohallinto määrää myöhästymismaksun.
Tiedon käyttäjät voivat määrätä omia seuraamusmaksuja.

Mihin tulorekisteri ei vaikuta?
•Tulorekisteri ei vaikuta maksamisen velvoitteisiin tai rahavirtoihin.
Muutos koskee vain ilmoittamista.
•Tulorekisteri ei muuta palkkakirjanpitoa eikä kirjanpidon säilyttämiseen
liittyviä velvoitteita.
•Tulorekisteri ei poista palkkalaskelmaa.
•Tulorekisteri ei poista tuloveroilmoittamista.

tulorekisteri.fi
Seuraa tulorekisteriä Twitterissä ja
Facebookissa