Hyvät seurat!

Hankehakemusten jättämiseen on enää 4 päivää aikaa. Niille hankkeille, joille haette Ely-avustusta piirin kautta, on oltava perillä viimeistään 22.1.2018.
Seuroilla, jotka eivät vielä ole tehneet hakemusta, alkaa olla kiire.
Piirihallitus käsittelee hakemukset keskiviikkona ja  hankerahoitushakemus
kootaan niiden mukaan  Ely-keskukselle.

terveisin puheenjohtaja

 

Hakemuksiin liittyvät lomakkeet löytyvät valikosta: Yhdistys - Lomakkeet - Avustushakemukset -Hankeavustusten hakemuslomake ja ohjeet 2018.doc tai Hankeavustusten hakemuslomake ja ohjeet 2018.pdf